Ελληνικά | English | Shqip

Faqe Interneti Tё Dobishme


Ministria e Mjedisit, Energjisë dhe Ndryshimit Klimatikik www.ypeka.gr

Dhoma Teknike e Greqisë www.tee.gr

Shoqata e Inxhinierëve të Ndërtimit www.spme.gr

Departamenti Rajonal i Epirit DRE
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teeioan

Ethniko Polytehnio Metsobiou www.ntua.gr

Universiteti i Janinës www.uoi.gr

OPAM-Endi i Planifikimit Antisizmik dhe i Mbrojtjes www.oasp.gr

ISTNA - Instituti i Sizmologjisë Teknike dhe i Ndërtimeve Antisizmike www.itsak.gr

IEN-Instituti i Ekonomisë së Ndërtimeve www.iok.gr

Bashkia e e Janinës www.ioannina.gr

Shtypshkronja Kombëtare www.et.gr

Sekretaria e Përgjithshëm e Punëve Publike www.ggde.gr

E – Urbanistika www.poleodomia.gov.gr24/04/2014 ΝΟΜΙΜΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΠΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (όσα βρίσκονται σε τουριστικούς λιμένες που θα εκχωρηθούν) 24/04/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΚΑ: Απόφαση για ενεργειακή και στατική βελτίωση αυθαιρέτων 24/04/2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟΔΜΗΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

Copyright © 2012