Ελληνικά | English| Shqip

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ Π.Ε.Α. ΣΤΟ TAXIS NET


03-02-2014

Με το άρθρο 3 της ΠΟΛ: 1013/7-1-2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται ως "προαιρετική" η συμπλήρωση των στοιχείων του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) στα υποβαλλόμενα μέσω TAXISnet γενικότερα πληροφορικά στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Διευκρινίζεται (λόγω των πολλών ερωτημάτων που έχουν τεθεί) ότι η ανωτέρω "προαιρετική" υποβολή των στοιχείων του Π.Ε.Α. στα πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω TAXISnet, σε καμμία περίπτωση δεν αίρει την υποχρέωση σύνταξης Π.Ε.Α. στις μισθώσεις ακινήτων, η οποία (υποχρέωση) εξακολουθεί να υφίσταται.
24/04/2014 ΝΟΜΙΜΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΠΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (όσα βρίσκονται σε τουριστικούς λιμένες που θα εκχωρηθούν) 24/04/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΚΑ: Απόφαση για ενεργειακή και στατική βελτίωση αυθαιρέτων 24/04/2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟΔΜΗΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

Copyright © 2012