Ελληνικά | English| Shqip

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΟ Ν. 4178/13 (Δύο εγκύκλιοι για τα αυθαίρετα)


15-12-2013

Δύο ξεχωριστές εγκύκλιοι που εξέδωσαν χθες τα υπουργεία Οικονομικών και ΠΕΚΑ αναφέρονται σε θέματα εφαρμογής του νόμου 4178/13 για τα αυθαίρετα με αιχμή την απαλλαγή όσων ιδιοκτητών υπάγονται στο νόμο από φόρους εισφορές και τέλη. Ειδικότερα:

-Η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών: Προβλέπει ότι αυθαίρετα κτίσματα πρώτης κατοικίας απαλλάσσονται από τους φόρους μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών και γονικών παροχών, εφόσον έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου. 4178/13 του ΥΠΕΚΑ και έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του προστίμου νομιμοποίησης.

-Η εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ: Σημειώνει ότι «γίνεται εκ νέου σαφές ότι αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης προ της 28.07.2011, μετά την υπαγωγή τους στο ν. 4178/13 εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων και δεν οφείλονται αναδρομικά βεβαιωμένες ασφαλιστικές εισφορές, οποιοσδήποτε φόρος και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη (όπως ύδρευσης, καθαριότητας, αποχετευτικά τέλη, κ.λ.π.). Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και πρόστιμα δεν αναζητούνται. Ως χρόνος λήξης της αναδρομικής απαλλαγής των αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσης είναι η ισχύς του ν. 4178/13, δηλ. η 8.8.2013. Αντίστοιχα για τις αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης με ολοκληρωμένη υπαγωγή στο ν. 4014/11, δηλ που έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίμου και έχουν υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα όλα τα σχέδια και δικαιολογητικά, ως χρόνος λήξης της αναδρομικής απαλλαγής των αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσης είναι η ισχύς του ν. 4014/11, δηλ. η 21.9.2011». Στην ίδια εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ περιλαμβάνονται διευκρινίσεις για πλήθος επιμέρους θέματα και ειδικές περιπτώσεις εφαρμογής του νόμου.
24/04/2014 ΝΟΜΙΜΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΠΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (όσα βρίσκονται σε τουριστικούς λιμένες που θα εκχωρηθούν) 24/04/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΚΑ: Απόφαση για ενεργειακή και στατική βελτίωση αυθαιρέτων 24/04/2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟΔΜΗΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

Copyright © 2012