Ελληνικά | English| Shqip

Προδιαγραφές πρατηρίων φυσικού αερίου


26-03-2014

Στις 26 Μαρτίου εκδόθηκε από τον υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μιχάλη Παπαδόπουλο, η σχετική Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 674Β – 18.03.2014), με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων φυσικού αερίου. Το σχετικό ΦΕΚ έχει θέμα: «Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων και των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)». Η Υπουργική Απόφαση αποτελεί ένα από τα σημαντικά βήματα ανάπτυξης της αεριοκίνησης στην Ελλάδα, καθώς ρυθμίζει το πλαίσιο για τη δημιουργία της τεχνικής υποδομής των πρατηρίων φυσικού αερίου, συντελεί στη διαφοροποίηση των πρατηρίων φυσικού αερίου CNG από τα πρατήρια των άλλων καυσίμων και συγχρόνως εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με την ευρωπαϊκή.
24/04/2014 ΝΟΜΙΜΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΠΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (όσα βρίσκονται σε τουριστικούς λιμένες που θα εκχωρηθούν) 24/04/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΚΑ: Απόφαση για ενεργειακή και στατική βελτίωση αυθαιρέτων 24/04/2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟΔΜΗΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

Copyright © 2012