Ελληνικά | English| Shqip

Παράταση προθεσμίας έκδοσης αδειών προ του ΝΟΚ και του Ν.4030/2011


23-01-2014

Την παράταση μέχρι τις 8-2-2015 της προθεσμίας έκδοσης αδειών δόμησης για τις οποίες είχαν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι προ της έναρξης εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) και προ της δημοσίευσης του νόμου 4030/2011, αποφάσισε το ΥΠΕΚΑ. Ειδικότερα, ύστερα από αιτήματα πολιτών και επιστημονικών φορέων του κλάδου, το ΥΠΕΚΑ προωθεί άμεσα νομοθετικές ρυθμίσεις για την παράταση αφενός για όσους πολίτες έχουν καταθέσει πλήρη φάκελο για την έκδοση άδειας οικοδομικών εργασιών σύμφωνα με τον ΓΟΚ προ της ημερομηνίας έναρξης του νόμου 4067/2012 και αφετέρου για όσους πολίτες έχουν καταθέσει πλήρη φάκελο για την έκδοση άδειας οικοδομικών εργασιών προ της ημερομηνίας έναρξης του νόμου 4030/2011, με τον οποίο προβλέπεται διαφορετική διαδικασία έκδοσης αδειών και άλλα δικαιολογητικά.
24/04/2014 ΝΟΜΙΜΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΠΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (όσα βρίσκονται σε τουριστικούς λιμένες που θα εκχωρηθούν) 24/04/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΚΑ: Απόφαση για ενεργειακή και στατική βελτίωση αυθαιρέτων 24/04/2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟΔΜΗΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

Copyright © 2012