Ελληνικά | English | Shqip

Συμβουλευτικές υπηρεσίες


• Οικονομοτεχνική ανάλυση επενδύσεων που εμπεριέχουν κατασκευές (εγκατάσταση φωτοβολταϊκών κ.α.)

• Διαχείριση Φακέλου Επενδετικών σχεδίων μέσω συνεργατών (πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός», πρόγραμμα «Χτίζοντας το μέλλον» κ.α. )

• Πραγματογνωμοσύνες

• Εκτιμήσεις Αξίας Ακινήτων

• Υπηρεσίες συμβούλου για την επιλογή και προμήθεια υλικών και εξοπλισμού από επιχειρήσεις

24/04/2014 ΝΟΜΙΜΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΠΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (όσα βρίσκονται σε τουριστικούς λιμένες που θα εκχωρηθούν) 24/04/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΚΑ: Απόφαση για ενεργειακή και στατική βελτίωση αυθαιρέτων 24/04/2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟΔΜΗΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

Copyright © 2012