Ελληνικά | English | Shqip

Brief Curriculum Vitae


EDUCATION AND TRAINING:

Undergraduate Studies: NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS School of Civil Engineering (Transportation Planning) Graduation date: September of 2006 Diploma degree: 7,28

Postgraduate Studies: NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS Inter-Departmental Postgraduate Course “Design and Construction of Underground Works” Graduation date: February of 2008 Diploma degree: 8,29

Doctorate (PhD Candidate): UNIVERSITY OF IOANNINA School of Sciences and Technologies Department of Materials Science and Engineering Inception Date: May 2011

LANGUAGES:

Greek (Mother Language) English (Fluent) – Certificate: Cambridge Proficiency (1998) French (Intermediate) – Certificate: DELF B2 (UNITES A1-A4 - 2000) Italian (Intermediate) – Certificate: CELI 3 (Universita di Perugia - 2009) Albanian (Intermediate) – Certificate: B2 (Institute for Balkan Studies: IMXA - 2012)

WORK EXPERIENCE:

20/07/2008-31/07/2009: Collaboration with IBI Group Hellas (http://www.ibigroup.com). This collaboration involved the design and implementation of Toll Systems for the New Concession projects (Design, Build, Operate and Transfer projects) in Greece. Also, involved the design and engineering related to the tolling systems of the Olympia Odos Motorway projects.

01/09/2010 – till now: Freelancer Civil Engineer. Own a technical office in Ioannina, designing and constructing private and public technical structures. The following areas of practice are included:

1. Architecture, Analysis and Documentation of Historical Buildings
2. Building Restoration
3. Energy Performance Upgrading and Reuse
4. Environmental Performance Study
5. Interior Design
6. Landscape Architecture
7. Consultancy and Advice
8. Construction

24/04/2014 ΝΟΜΙΜΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΠΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (όσα βρίσκονται σε τουριστικούς λιμένες που θα εκχωρηθούν) 24/04/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΚΑ: Απόφαση για ενεργειακή και στατική βελτίωση αυθαιρέτων 24/04/2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟΔΜΗΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

Copyright © 2012