Ελληνικά | English | Shqip

Home page


Anna’s Tsoumani Technical office is dedicated to producing the highest quality of work for its clients through a thoughtful and sophisticated combination of classical approaches and modern sensibilities. Our office is located in Ioannina and practices throughout Ipirus, focusing on the individual needs of each client.

Whether the need is for a new civic structure, an office building, a complex of buildings, a place of worship, a residence, an addition, or a renovation, our company strive to surpass every expectation. We do this through our commitment to quality — quality in understanding, in research, in thought, in imagination, and in design and materials. The results? Exceptional works of architecture and highly satisfied clients.24/04/2014 ΝΟΜΙΜΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΠΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (όσα βρίσκονται σε τουριστικούς λιμένες που θα εκχωρηθούν) 24/04/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΚΑ: Απόφαση για ενεργειακή και στατική βελτίωση αυθαιρέτων 24/04/2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟΔΜΗΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

Copyright © 2012