Ελληνικά | English | Shqip

Useful links


Ministry of environment energy and climate change www.ypeka.gr

Technical Chamber of Greece www.tee.gr

Regional Department of Epirus of the Technical Chamber of Greece
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teeioan

National Technical University of Athens www.ntua.gr

University of Ioannina www.uoi.gr

Municipality of Ioannina www.ioannina.gr24/04/2014 ΝΟΜΙΜΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΠΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (όσα βρίσκονται σε τουριστικούς λιμένες που θα εκχωρηθούν) 24/04/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΚΑ: Απόφαση για ενεργειακή και στατική βελτίωση αυθαιρέτων 24/04/2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟΔΜΗΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

Copyright © 2012